Междуведомствена комисия по чл. 140, ал. 5 от Закона за водите заседава в Гербовата зала на Областна администрация във Велико Търново

Работната среща бе председателствана от заместник-областния управител Валентин Михайлов. В работата на комисията участва областния управител Ивайло Здравков, експерти от Областна и общинските администрации, както и представители на ресорните институции. Предмет на заседанието бе актуализиране финансовите параметри на Програмата за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии във Великотърновска област за…

Read more