Работната среща бе председателствана от заместник-областния управител Валентин Михайлов. В работата на комисията участва областния управител Ивайло Здравков, експерти от Областна и общинските администрации, както и представители на ресорните институции.

Предмет на заседанието бе актуализиране финансовите параметри на Програмата за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии във Великотърновска област за периода 2022 – 2024 г.