Заседава Областният координационен център по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици  

  137 деца от Великотърновска област са отпаднали от образователната система за миналата година до момента, стана ясно от заседание на Областния координационен център по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието се проведе в Гербовата зала на Областна администрация и бе…

Read more