137 деца от Великотърновска област са отпаднали от образователната система за миналата година до момента, стана ясно от заседание на Областния координационен център по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Заседанието се проведе в Гербовата зала на Областна администрация и бе водено от областния управител Ивайло Здравков. В него участваха началникът на РУО инж. Розалия Личева, представители на ОД МВР, експерти от Дирекциите „Социално подпомагане“, Областна и Общинските администрации.

Най-много – 33 са отпадналите деца от община Павликени, 26 са от община Горна Оряховица, 24 от Велико Търново, 22 от Полски Тръмбеш, а най-малко – 2 са от община Сухиндол. Причините за това са различни, коментира инж. Личева и съобщи, че предстоят проверки от екипи със специалисти. От началото на годината за 35 ученици Регионалното управление на образованието не е имало информация, но след направените инспекции е установено, че 31 от тях са в чужбина, а останалите 4 са в образователната система. По думите на началника на РОУ с писма до директорите на учебните институции са дадени указания за предприемане на нужните действия за записването на децата, които подлежат на прием в първи клас, както и към детските градини на вършилите 4-годишна възраст, което е задължително. Забелязана е тенденция, че редовното присъствие на 4-годишните малчугани не е напълно възприето от страна на някои родители. Друга особеност е, че част от децата посещават детска градина само до обедните часове. Цялостното им обхващане е един от приоритетите на РУО. Друг такъв е всички деца на новозаселени семейства на територията на областта да бъдат записани в системата, като за миналата година по този показател са обхванати 98 ученици в различни училища и 23 деца в детски градини.

През отминалото лято са проверени и всички ученици, които завършват основно образование с цел записването им в осми клас. На част от тях не е достигнал балът според посочените желания, имало е и група от ученици, които са се явили на поправителни изпити, а 23 ученици са останали да повторят класа. Целият випуск, завършващи 7 клас през миналата учебна година, са обхванати в образователната система с изключение на трима младежи, които са заминали в чужбина, посочи още инж. Розалия Личева. Тя допълни, че към днешна дата няма информация за статуса на 73 деца. За тях предстои да се изясни информацията. Освен това списъкът със заминалите в чужбина ще бъде актуализиран, а усилията на екипите от специалисти ще се насочат и към младежите, които са записани в училище, но не посещават учебни занятия. Тук много полезна роля имат образователните медиатори, които за Великотърновска област са около 30. По този повод областният управител Ивайло Здравков препоръча тяхната мрежа да се разшири чрез съответните проекти. Той бе категоричен, че процеса по обхващане, включване и предотвратяване отпадането на деца и ученици е изключително важен за обществото и трябва да се прилага още от ранна детска възраст. По думите му Областна администрация Велико Търново ще съдейства на съответните институции при необходимост.

На 21 ноември т. г. в РУО в старата столица ще се проведе нова работна среща, на която ще бъдат коментирани още конкретни мерки.