Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Велико Търново

На заседание на Областната комисия по безопасност на движението бе представена информация за дейността и мерките за осигуряван на пътната безопасност през първото полугодие на 2023 г. Заседанието бе водено от областния управител инж. Георги Гугучков и на него присъстваха представители на ресорните институции, както и на общините от региона. Онлайн в работата на комисията…

Read more