За първи път в област Велико Търново се проведе щабна тренировка за защита при ядрена и радиационна авария

  За първи път на територията на област Велико Търново се проведе щабна тренировка при радиационно бедствие. Учението бе под ръководството на областния управител инж. Георги Гугучков, който събра Областният щаб за защита при бедствия в Гербовата зала на Областна администрация. На учението присъстваха и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от специалността…

Read more