За първи път на територията на област Велико Търново се проведе щабна тренировка при радиационно бедствие. Учението бе под ръководството на областния управител инж. Георги Гугучков, който събра Областният щаб за защита при бедствия в Гербовата зала на Областна администрация.

На учението присъстваха и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от специалността „Национална сигурност“. Припомняме, че в предишните месеци в общините Златарица, Стражица и Сухиндол бяха тренирани реакции на институциите при пожар, земетресение и радиационно бедствие.

Този път щаба проигра ситуация на авария в съседна държава, придружена с изпускане в атмосферата на радиоактивни частици, при което Република България е обект на трансгранично радиоактивно замърсяване. При тези условия се очаква радиоактивният облак да достигне до територията на област Велико Търново след денонощие и половина.

 

Тренировката започна в 9.00 ч. на десети ноември с оповестяване за бедствието посредством системата за ранно предупреждаване и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система. Последва незабавно свикване на Областния щаб за защита при бедствия, като представителите на всяка една институция докладваха, съобразно своите компетентности, какви мерки ще предприемат за защита живота и здравето на жителите на областта.

„Всички ведомства реагираха адекватно и компетентно. Нямаше забавяне в действието на служителите“, обобщи след тренировката областният управител инж. Георги Гугучков. Той подчерта, че това е отдавна планирано учение, като целта е да се провери готовността за действие и изпълнение на задачите от Областния щаб с цел своевременно, адекватно и ефективно реагиране при възникване на ядрена или радиационна авария.

Учението е част от актуализирането на общинските планове за защита при бедствия в региона в съответствие с указанията на Съвета за намаляване не  риска от бедствия към Министерски съвет. След проведеното учение заключението на ръководителите бе, че щабът е в готовност при евентуален риск от подобна авария.