В Сухиндол Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе учение

В Сухиндол Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе учение в частта за защита при ядрена и радиационна авария. То бе водено кмета на общината и председател на щаба – инж. Пламен Чернев, а на тренировката присъстваха областният управител инж. Георги Гугучков, заместник директорът на Главна дирекция ПБЗН старши комисар Красимир…

Read more