В Сухиндол Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе учение в частта за защита при ядрена и радиационна авария. То бе водено кмета на общината и председател на щаба – инж. Пламен Чернев, а на тренировката присъстваха областният управител инж. Георги Гугучков, заместник директорът на Главна дирекция ПБЗН старши комисар Красимир Шотаров, ръководният екип на РДПБЗН във Велико Търново, кметски наместници от община Сухиндол, представители на институции и общини от областта.

Тренировката включваше дейности по оповестяване на Общинския щаб за защита при бедствия, събиране на информация, оценка на обстановката, провеждане и ръководство на неотложни аварийни и възстановителни работи при евентуална ядрена авария.

 

Практическото проиграване започна в 9.00 сутринта със събиране на Общинския щаб в сградата на читалището в Сухиндол чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване. Специален акцент бе поставен върху медицинските норми и здравното осигуряване на населението със средства за йодна профилактика в случай на радиационна авария. За целта бяха определени 7 пункта – 2 в общинския център и 5 в населените места, отговорници за раздаване на йодни таблетки, както и списъците на хората, които ще ги получат. Списъците се актуализират всеки месец, тъй като средствата  за профилактика ще се дават само на хора до четиридесетгодишна възраст.

Практическата дейност по раздаване на таблетките беше проиграна в село Горско Косово. Там 40 семейства получиха йодни таблетки, а на всяко от тях бе обяснено начина на използването им и конкретната доза в случай на необходимост.

След края на учението областният управител инж. Георги Гугучков обобщи, че е постигната много добра координация между общинската администрация, единната спасителна система, доброволните формирования и екипите на военните формирования. По думите му при евентуална ядрена или радиационна авария държавата ще вземе всички мерки за оповестяване по всички средства за масова информация, както и за последващите действия за защита на населението. Той подчерта, че йодната профилактика е превантивна дейност и е само част от многото мерки в плана за защита при ядрена и радиационна авария.

Заместник директорът на ГДПБЗН старши комисар Красимир Шотаров информира, че до десети ноември тази година подобни учения ще се проведат във всички области и общини на страната.