Фейсбук страницата „Ела и съпреживей“ рекламира туристически атракции и културни прояви на областите от Северен централен район

Поредна работна среща за създаването на общ туристически продукт проведоха областните управители от Северен централен район. Освен от петте области от района – Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, в нея участваха и областните управители на Плевен и Шумен, а срещата се проведе в Областна администрация в град Плевен. На срещата бяха отчетени досегашните…

Read more

Областният управител Людмила Илиева участва във форум за развитието на регионите

  Областният управител Людмила Илиева участва в регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Събитието се проведе в Областна администрация – Плевен, в партньорство със СНЦ  „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен.…

Read more