Областният управител оспорва пред Административен съд – Велико Търново решение № 509/31.03.2022 година на Общински съвет – Павликени

    Областният управител оспорва пред Административен съд – Велико Търново решение №509 от 31 март тази година на Общински съвет Павликени. До това се стигна, след като решението беше върнато за ново разглеждане на сесия на 28 април. То предвижда продължаване на започната процедура по промяна предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху…

Read more