Документ от нормативна уредба ВиК

Закон за водите Изтеглете: ТУК ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Изтеглете: ТУК Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Изтеглете: ТУК

Read more

Стратегии, програми и планове

Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Велико Търново (2021-2030) Дата на публикуване: 01.12.2021 Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново 2021-2022 Дата на публикуване: 14.06.2021 Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново 2019-2020 Дата…

Read more

Примерен нормативен акт 10

Това е Примерен нормативен акт 10 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 9

Това е Примерен нормативен акт 9 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 8

Това е Примерен нормативен акт 8 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 7

Това е Примерен нормативен акт 7 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more