COVID-19 ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актове на Националния кризисен щаб и Министерство на здравеопазването

Заповеди, правилници и инструкции на Министерсво на здравеопазването.

Актове на Областния кризисен щаб и РЗИ Велико Търново:


 

Информационни материали на МЗ и СЗО