Заяви по електронен път:

  • Среда за електронно връчване
  • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Информация за услугата:

Правно основание:
Орган по предоставяне:

Звено за административно обслужване:

Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201

Адрес на електронна поща: governor.velikotarnovo.government.bg

Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.00 часа. Почивни дни: събота и неделя

Телефон за връзка: +359 62 600839; Факс: (062)600 839

Процедура по предоставяне:

Текстов блок за информацияТекстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.

Срок за предоставяне:
Образци на формуляри:
Начини на заявяване:

Текстов блок за информацияТекстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.

Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие:

Текстов блок за информацияТекстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.

Такси/цени и начини на плащане:

Текстов блок за информацияТекстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.

Контрол:
Обжалване:
Електронен адрес за предложения:
Начини на получаване на резултата:

Текстов блок за информацияТекстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.Текстов блок за информация.

ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: ТУК