Резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Извлечение от Протокол на конкурсна комисия, определена със Заповед № РД 01-05-82/22.08.2023 г. на Областен управител, за резултатите от провеждане на интервю, окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен счетоводител“ в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Read more