Гражданите са удовлетворени от административното обслужване в Областна администрация

    Дванадесет анонимни анкети на хартиен носител са попълнили граждани – потребители на различни административни услуги в Областна администрация Велико Търново, през първото полугодие на тази година. От тях осем са отговорили, че за първи път ползват съответната услуга, на двама им се налага няколко пъти годишно, а на един гражданин – „много често“.…

Read more