Областният управител върна решения на Общинските съвети в Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Сухиндол и В. Търново

  Съобразно правомощията за упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация областният управител инж. Георги Гугучков върна решения на четири общински съвета от област Велико Търново. Върнатите решения са за периода от месец септември до месец ноември тази година и се отнасят за решения на Общинските…

Read more