1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1…

Read more

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1…

Read more

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала

Заяви по електронен път: Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1960-Заявление   Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс:…

Read more

Документ от нормативна уредба ВиК

Закон за водите Изтеглете: ТУК ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Изтеглете: ТУК Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Изтеглете: ТУК

Read more

Стратегии, програми и планове

Програма за планово почистване на рeчни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново, за периода 2022-2024 година. Дата на публикуване: 17.01.2022 Годишна областна План-програма за изпълнение на областната политика по БДП (2022). Дата на публикуване: 30.12.2021 Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Велико Търново (2021-2030) Дата…

Read more

Примерен нормативен акт 10

Това е Примерен нормативен акт 10 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more