СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.

 

  1. Защо е важно да се преброим?
  • Данните, които се събират при преброяването, са източник на информация в процеса на вземане на решения и разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и др. Именно тези данни са в основата при разработване на национални и регионални политики, както и при разпределянето на европейски фондове за регионални проекти и инициативи.

 

 

  1. Как ще се осъществява преброяването у нас?
  • Преброяването в България ще се проведе на два етапа:
    – Чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
    – Чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Предвид удължаването на епидемичната обстановка в страната до 30.11.2021 г., е препоръчително гражданите да се преброят онлайн. В случай, че няма такава възможност, важно е да се знае, че при провеждане на преброяване с преброител чрез посещения в домакинствата ще се спазват всички въведени противоепидемични мерки, в съответствие с указанията, дадени от МЗ. Разработена е и процедура за преброяване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

 

  1. Задължително ли е да предоставя информация на преброителя?
  • Отговарянето на въпросите в преброителните карти е задължително, но самоопределянето и предоставянето на информация относно етно-културни характеристики (напр. етнос, вероизповедание или майчин език), здравен статус е доброволно. В случай, че лице откаже да предостави необходимите данни, същото подлежи на глоба в размер на 160 лв.

Повече информация за преброяването на населението и жилищния фонд можете да намерите на адрес: https://census2021.bg/, както и на телефон: 02/9078 430