Инициативен комитет от село Ресен потърси съдействието на областния управител Ивайло Здравков за намиране на средства за сто годишния храм „Свети Димитър“. На срещата присъстваха кметицата на селото Радослава Иванова, председателят на комитета Иван Рашков, както и две дами от комитета.

Те споделиха тревогата си от това, че покривът на църквата в Ресен, която е осветена през 1924 г. и е една от най-големите в България, е повреден на няколко места. В следствие на течовете са започнали да се рушат части от таваните в някои помещения, рони се мазилка, стенописите са заличени и има счупени прозорци. Поражения има и по фасадата на храма, а последният ремонт на покрива, който обаче е бил частичен, е правен преди 20 години.

Инициативният комитет разполага с КСС за цялостен ремонт. За него са нужни 76 000 лв., като до момента чрез различни кампании са събрани около 40 000 лв. Дарител е обещал, че ще осигури безвъзмездно керемиди, но да се съберат останалите средства е почти непосилно ма местните хора.

„Наш съгражданин със собствени средства издаде книгата със спомени на епископ Николай Макариополски, родом от Ресен и гордост за селото. Книгата се предлага благотворително в помощ на делото ни. Поставихме и дарителници в търговските центрове на селото и имаме открита сметка на името на Църковното настоятелство. Обърнахме се за съдействие към Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет, писахме до Светата Великотърновска Митрополия и до Община Велико Търново“, разказа кметицата на селото Радослава Иванова.

Областният управител Ивайло Здравков пое ангажимент да отнесе проблема чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Той разясни начините и процедурата за това храмът да кандидатства за отпускане на средства до Областната ресорна комисия, а експертите от Областна администрация Велико Търново ще окажат пълно съдействие на Инициативния комитет.