До споразумението се стигна след няколко поредни срещи и преговори, които преминаха в дух на взаимен диалог и разбирателство.

Подписите си под договора положиха областният управител Ивайло Здравков и служителят Красимир Ванков – председател на синдикалната организация на КНСБ в администрацията. На подписването присъства и областният координатор на КНСБ за Велико Търново Васил Тодоров, който уточни, че това е и първата организация на синдиката въобще сред 28-те областни администрации в страната.

По думите на Тодоров договорът съдържа възможности  за увеличаване на трудовите възнаграждения и отпуската на синдикалните членове, признаване на целия трудов стаж от работодателя и увеличение на средствата за клас прослужено време.

Освен това се предвижда защита при пенсиониране, така че последните три години преди навършване на пенсионна възраст работодателят да не може да прекрати трудовия договор на съответния служител. Ако съпругът или съпругата на работещия в Областна администрация и член на КНСБ, остане без работа, то Областен управител няма да може да прекрати неговия трудов договор.