С него на място отидоха проектантът на всичките 27 площадки в страната Антони Търницов, народният представител от региона Димитър Николов и изпълнителният директор на най-голямото здравно заведение в областта д-р Даниел Илиев.

Площадката е разположена на мястото на преди съществувалата и ще бъде готова до месец, като обследванията за безопасното й ползване са изготвени още миналата година, обясни Антони Търницов. По думите му строителството във Велико Търново е в най-напреднала фаза, наред с това в София, а експлоатацията ще стартира след регистрацията в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, което отнема две седмици.

„Очаква се хеликоптерът до месец да влезе в дежурство. От София до Велико Търново той ще лети за около 40 минути, тъй като се движи с 300 км/ч. Имаме изключителното съдействие на депутатите проф. Костадин Ангелов и Димитър Николов, както и на областния управител Ивайло Здравков, а болничният директор прие това като основен приоритет“, изтъкна Антони Търницов.

За строежа на хеликоптерната площадка целево на МОБАЛ бяха отпуснати малко над 100 000 лв. от Министерството на здравеопазването, а изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. Големината й е 26 метра в диаметър, а самият кръг за кацане е 19,5 м. Разработката й е съгласно изискванията на регламент 965, който третира хеликоптерната спешна помощ по въздуха. Всички процедури са свързани с евентуален отказ на двигател на хеликоптера или на агрегат и затова предварително още на етап аеронавигационно проучване е извършено много внимателно обследване. Разработени са и действията на екипажа в случай на аварийна ситуация, обясни още проектантът. По думите му хеликоптерът задължително трябва да бъде с два двигателя.

Самата площадка има няколко предназначения, първична и вторична мисия. Първичната е хеликоптерът да закара медицинският екип, така че той да окаже спешна помощ на място на инцидента като се осигури т. нар. „златен час“. Освен това площадката ще се ползва за междуболничен транспорт и при за донорски ситуации.