Около 50 студенти във втори курс по специалността „Право“ провеждат междусеместриалната си практика в Областна администрация Велико Търново. Младите хора са водени от главен асистент доктор Илиян Байчев, който е преподавател в катедра „Публичноправни науки“ на Юридическия факултет при Великотърновския университет „Св. Св Кирил и Методий“.

Студентите бяха приветствани от заместник – областният управител Валентин Михайлов. Той ги поздрави и подчерта, че най-голямото богатство и сила е знанието.

„В работата си за в бъдеще се водете от два въпроса – това ли е истината и дали тя е справедлива за всички, които засяга. Ако отговорът е положителен защитавайте истината с цялата си енергия, която имате“, обърна се към студентите зам.-областният управител.

Той припомни, че тези дни в страната се почита 151-годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски и призова младите хора да следват заветите му, да работят за обединение и справедливост.

Главният секретар на Областна администрация Петя Райкова запозна бъдещите юристи със структурата и дейността на Областна администрация,  както и с правомощията на областния управител.

В края на своята практика второкурсниците ще изготвят доклад за наученото по време на стажа, който ще бъде оценен. Практиката им е двуседмична, като през първата половина от нея те ще трупат знания в Областна администрация, а след това ще се запознаят с правомощията на кметовете и Общинските съвети.