Пекинските патици, които се отглеждат в животновъден обект в село Върбица, ще бъдат принудително умъртвени по хуманен начин заради възникнало огнище на Инфлуенцца А /птичи грип/. По същия начин ще се действа и с всички засегнати и контактни птици, като труповете ще бъдат ликвидирани под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта. Птиците няма да се загробват, а умъртвяването ще стане чрез подвижни инсениратори. Към момента от отглежданите 37 000 патици във фермата в с. Върбица болестта е убила 18 000, което означава, че вирусът е много агресивен. Умрелите животни няма да се изнасят от халетата, а процесът по умъртвяване ще приключи за около пет дни, считано от утре.

Това стана ясно на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, свикана от областния управител Ивайло Здравков. В него участваха д-р Станимир Спасов – директор на Областната дирекция по безопасност на храните, кметовете на Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, които вече са предприели съответните мерки за неразпространение на заразата, представители на ресорните институции и експерти.

Областният управител препоръча ОД на МВР и РД ПБЗН да окажат пълно съдействие на Областната дирекция по безопасност на храните, като той ще осъществява координацията.

Комисията реши още да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и дворовете и улиците в и около птицевъдния обект. Собственикът му ще бъде обезщетен по Закона за ветеринарномедицинска дейност.

Въвежда се три километрова предпазна зона около фермата за патици и в нея попадат селата Върбица и Горски Долен Тръмбеш от община Горна Оряховица. Освен това ще има и десет километрова наблюдавана зона в която влизат селата Горски Горен Тръмбеш, Писарево, Драганово и град Долна Оряховица от община Г. Оряховица, селата Царски извор, Сушица и Бряговица от община Стражица и селата Джулюница, Добри дял и Козаревец от община Лясковец.

Областната епизоотична комисия реши още търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо и т.н. за човешка консумация да става само след стриктно спазване на съответните мерки, а организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици да бъде забранено. Забранено до второ нареждане ще е и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Освен това контролът над птицевъдните обекти на територията на цялата област ще бъде засилен, а при всяко съмнение ще се вземат проби за инфлуенца по птиците. Ще  се извърши и епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици на движения на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти добити от тях, както и на фураж за птици и транспортните средства, свързани с технологичния процес в зоните. Предстоят и проверки за въвеждане на мерките за биосигурност във фермите за птици в цялата област. На собствениците на обекти, които не са ги въвели, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.