Максимум 76 паралелки в VIII клас ще бъдат разкрити във Великотърновска област по държавния план-прием за учебната 2024 – 2025 г. От тях 25 ще са профилирани, а останалите – професионални, стана ясно от заседание на Областната комисия по заетост, което се проведе в Гербовата за на Областна администрация. То бе водено от областния управител Ивайло Здравков и в него участваха заместникът му Валентин Михайлов, началникът на РУО инж. Розалия Личева, експерти, представители на институции и общински администрации.

В община Велико Търново по държавния план прием за 2024 – 2025 г. ще бъдат разкрити 19 професионални и 12 профилирани паралелки, в община Горна Оряховица – съответно те ще са 10:4, в община Елена – 3:1, в общините Златарица и Сухиндол 1:1, в община Лясковец 2:1, в община Павликени 4:1, в община Полски Тръмбеш 2:1, в община Свищов ще се разкрият само 4 профилирани паралелки, а в община Стражица – 3:1.

За следващата учебна година по заявки от работодатели ще се осъществи обучение в 27 професионални направления по 56 специалности в това число по 4 нови професии. Обучение по STEM профили и професии ще се извърши в 47 паралелки, а в 25 профилирани паралелки е заявен прием за обучение в 50 паралелки. Дуална система на обучение ще има в 2,5 паралелки.

В момента в VII клас в региона се обучават 1828 ученици, като за следващата учебна година се очаква те да са с 52-ма по-малко, стана ясно от презентацията на инж. Личева.

Не е заявено обучение по 17 професионални направления сред които здравни грижи, религия, маркетинг и реклама, фризьорски и козметични услуги, технологии за опазване на околната среда и трудов живот. Голям обаче е интересът към направленията: аудиовизуални изкуства и техники, електроника, електротехника, моторни превозни средства, хранителни технологии, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, растениевъдство и животновъдство.

След Областната комисия по заетост заседание проведе и комисията по механизма за задължително обхващане и включване в образователната система. От него стана ясно, че към януари т. г. 89 деца са отпаднали от училища и детски градини в областта.