Първо за годината заседание проведе Областният съвет за намаляване на риска от бедствия. Срещата се състоя в Гербовата зала на Областна администрация Велико Търново и бе водена от областния управител Ивайло Здравков. На нея присъстваха специалисти и експерти по отбранително-мобилизационна обстановка към Областна администрация и десетте общини на региона, както и ръководители и представители на териториални структури и институции.

На заседанието бе приет отчет за дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за миналата година и бе гласувана годишна програма за работата през 2024 г.

Членовете на съвета коментираха и одобриха мерки за превенция, механизъм за оценката и мониторинга им и приеха информация за  наличните системи за наблюдение и предупреждение на територията на областта.