Форумът бе организиран от пресклуба на БТА във Велико Търново и в него участваха Мариела Цонева – директор на Дирекция „Европейски фондове и програми“ към Община Велико Търново и ръководител на проекта по който функционира Областният информационен център проф. Николай Кънев, заместник – ректор по научноизследователска и художественотворческата дейност към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, доц. Ваня Димитрова- директор на Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ към Националния военен университет “Васил Левски“ и доц. Калина Иванова, директор на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“.

Валентин Михайлов откри форума и от свои име, както и от името на областния управител Ивайло Здравков пожела на участниците ползотворна дискусия. По думите му подобни конференции имат определена практическа стойност за гражданите на Великотърновска област, тъй като те обобщават постигнатото и дават визията за развитие през следващите години.

„Ползите от европейските програми за развитие са несъмнени. За да бъдат оценени като безспорни обаче са нужни още усилия да покажем, че всички европейски граждани – в това число и ние, които сме на Балканите, сме равни по принос, права и отговорности.

Като част от Северен Централен район за планиране, Великотърновска област има устойчиви резултати от предишния програмен период 2014 – 2020 г., тъй като за този период по европейски фондове са сключени близо 1 500 договори за над 355 млн. лв. По този показател нашата област е на второ място след област Русе. Тази добра основа трябва да се надгради, а с новите проекти да се търси постигане на основната стратегическа цел за областта – транспортната свързаност и реализиране на големите инфраструктурни обекти АМ „Хемус“ и Високоскоростния път Русе – Велико Търново. Реализирането им означава повече инвестиции, повече туристи и по-добро качество на живот за гражданите от областта и в по-глобален мащаб за гражданите на Балканите и целия Европейски съюз“, подчерта Валентин Михайлов.

Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект „Европа в България: общо бъдеще“. Сред целите му са по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.