15 анкети за удовлетвореността от административното обслужване и предоставяните услуги от Областна администрация Велико Търново са попълнили граждани за второто полугодие на миналата година.

Анкетите са анонимни. Те са електронни и на хартиен носител, и са налични на официалната страница на институцията, както и в Центъра за административно обслужване в сградата на администрацията и могат да се попълнят от всеки, който желае.

100% от гражданите са посочили, че оценяват качеството на обслужването от служителите като отлично. За останалите опции – „добро“, „лошо“ и „не мога да преценя“ не е попълнен нито един отговор, а 14 от гражданите са отбелязали, че са били обслужени до 10 минути, като една анкета е оставена без отговор. Също 14 потребители на услуги са заявили, че предоставената информация за различните видове услуги – табло за обявление, табели, интернет и формуляри за заявление е ясна и лесно разбираема. 9 от анкетираните са използвали услугите на Областна администрация Велико Търново за първи път, а по двама – един път на няколко години, няколко пъти годишно и много често.

14 от гражданите, или 93% от попълнилите анкетите са дали положителен отговор на въпроса спазват ли се законовите срокове за предоставяне на административните услуги, като само един анкетен лист е оставен без отговор. Същият е резултатът и от въпроса били ли сте свидетел на корупционна проява на служители от Областна администрация Велико Търново.

Един от анкетираните граждани е препоръчал „ако е възможно да се отворят административни центрове и в малките населени места“, а жителка на Павликени, която е написала името си, е благодарила за „милото и любезно обслужване“.