Великотърновска област е на едно от челните места по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст, като бележи значителен ръст по този показател спрямо миналата година.

Това съобщи областният управител Ивайло Здравков по време на заседание на ресорния Областен координационен център. Работната среща се проведе в Гербовата зала на Областна администрация и в нея участваха началника на РУО инж. Розалия Личева, експерти от Дирекциите по социално подпомагане, ОД на МВР, кметствата и администрацията.

За месец ноември е уточнен статуса на 51 ученици от цялата област, от които 43 са деца от 5-7 годишна възраст и посещават детските градини. Отпадналите са общо 120 или с 19 по-малко от предходния отчетен период. Предприети са действия за преместване в друго училище или изясняване за местоположението и адреса им, обяви инж. Личева. За 73 деца и ученици е изяснен статуса, от тях 53 са в детските градини. Незаписаните ученици са 20, а спрямо последния месец един ученик е върнат обратно в образователната система. 18 деца и ученици са в чужбина, показват още последните справки.

Извършени са няколко съвместни проверки и е установено, че заради системно непосещаване на учебните часове отписаните ученици са единични случаи. От началото на учебната година отново са записани общо 15 ученици в различни учебни институции на областта – двама са от община П. Тръмбеш по 1 в общините Елена, В. Търново и Горна Оряховица, а останалите са в детските градини.

Направени са и няколко екипни посещения на адрес в общините Свищов и П. Тръмбеш заедно с представител на РУО, полицията и социалните служби, отчете още инж. Розалия Личева. Тя апелира за по-голяма ангажираност на институциите и работа с родителите на върнатите в образователната система деца.

В края на срещата областният управител Ивайло Здравков пое ангажимент за съдействие. Той благодари на институциите и подчерта, че работата с деца е основен мотивиращ фактор за напредъка във всички области.