Двудневният форум се провежда в Арбанаси и в него участват председатели на Общински съвети от цялата страна. Домакин е Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновски общински съвет и председател на Управителния съвет на Националната асоциация на Председателите на местни парламенти. Гост при откриването бе и кмета на Велико Търново д-р инж. Даниел Панов, който е и Председател на Националното сдружение на общините в Република България.

„Вярвам, че темите, които ще коментирате за ролята и мястото на общинските съвети в местното самоуправление, са изключително навременни на прага на новия управленски мандат и ще имат практическа насоченост във вашата работа.

Факт е, че като областен управител, българското законодателство ми вменява освен да реализирам политиката на изпълнителната власт в рамките на Великотърновска област и да осъществявам определени организационни и административно-контролни функции и по отношение на решенията на Общинските съвети. Факт е и доброто взаимодействие между нас и режима на диалогичност, чийто убеден привърженик съм.

Европейската харта за местното самоуправление изисква органите на местното самоуправление да разполагат с широка автономия по отношение на своите компетенции, начините на упражняването им и средствата за осъществяването им.

Автономията означава независимост от централните държавни органи, но доколкото в хартата е посочено изрично, че местното самоуправление се осъществява в рамките на закона, това означава, че централните и местни органи не осъществяват различна власт. Те не са откъснати едни от други, не бива да се противопоставят, а съществуват паралелно като осъществяват различни функции, присъщи на единната държавна власт. В този смисъл възприемам държавната и местната власти като партньори в служба на обществения интерес, а не като съперници. В мое лице имате съмишленик, за това още веднъж Ви пожелавам ползотворна работа в служба на обществения интерес“, каза в приветствието си областният управител Ивайло Здравков.

По време на  дискусията той препоръча на председателите на Общински съвети да направят анализ на общинските дългове и да поискат анализ за обезпечаването им.

Сред лекторите на семинара беше доц. д-р Гинка Чавдарова – бивш Изпълнителен директор на НСОРБ, както и Стефан Тодоров, консултант и доскорошен Главен експерт в постоянната парламентарна комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

В семинара участваха и експертите от юридическия екип на Областна администрация Анелия Недева и Иван Маринов.