Заместник областният управител Валентин Михайлов присъства на тържеството по повод 21-та годишнина на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. То се проведе в голямата зала на Община Велико Търново, а сред официалните гости бяха още президентът на Висшето училище доц. д-р Светла Димитрова, ректорът доц. д-р Екатерина Арабска, кметът на Велико Търново д-р инж. Даниел Панов и председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов.

 

От името на областния управител Ивайло Здравков и от свое име Валентин Михайлов поздрави академичното ръководство и абсолвентите от Випуск 2023 г.

 

„За тези години, Вашата учебна институция извървя упорит и амбициозен път на развитие и утвърждаване, за да се превърне в достойна част от Академичното богатство на Великотърновска област. Имате всички основания да се гордеете. Пожелавам Ви здраве, вдъхновение, мотивация и още много успехи.

 

Уважаеми студенти и скъпи абсолвенти от Випуск 2023 г., пред Вас се откриват нови хоризонти за реализация. Възползвайте се от уроците и опита на своите преподаватели! Имате отлична основа за да се докажете като млади специалисти. Имате знанията да навлезете и да се утвърдите в професиите си. Надграждайте наученото всеки ден, бъдете любопитни, смели и целеустремени! На добър час и успешна реализация“, пожела заместник областният управител.

През настоящата година дипломираните студенти във филиал Велико Търново са 261. Те са се обучавали в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, 169 в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности „Стопанско управление”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, „Аграрна икономика” и 92 в ОКС „магистър” по специалности „Финанси и банково дело”, „Мениджмънт на човешките ресурси”, „Стопанско управление”, „Управление на проекти”, „Счетоводство и одит”, „Икономика и управление на агробизнеса”.

Диплом с отличие ще получат 40 випускници, от които 20 с ОКС „бакалавър” и 20 с ОКС „магистър”.

Първенец на випуска е Мария Кенарева, която завършва ОКС „бакалавър” със специалност „Стопанско управление” с отличен успех 5,89.

 

Над 8000 са дипломираните студенти във Филиал Велико Търново на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите за изминалите 21 години.