Заместник областният управител Валентин Михайлов бе гост на Социален ден на уменията и способностите на хора с интелектуални затруднения. Проявата бе организирана от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Велико Търново и се проведе в голямата зала на кметството, където хора от четири социални институции демонстрираха своите умения.

Гости на събитието бяха още Елка Налбантова – заместник министър на труда и социалната политика, Цветан Спасов, който е главен директор на Главна дирекция  „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и ръководител на Управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика, заместник кметът по хуманитарните въпроси Нейко Генчев и Росица Димитрова – директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към общината.

Проявата в голямата зала бе представление „Животът е социален цирк“ организиран в партньорство с Фондация „Мини арт фест“ – София, и със специалното участие на Галина Риом-Ройбек – автор на програмата и основен цирков треньор. Участници в представлението бяха потребители от Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

Следобед програмата продължава с Ден на отворените врати в социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ в Церова кория. Там ще бъде представена новоизградената материална база и кратка програма с уменията на потребителите.