Областният управител Ивайло Здравков откри тържествената сесия на новоизбрания Общински съвет в Павликени за мандат 2023 – 2027 г. Първото заседание се проведе в сградата на общината, а преди това съветниците, кметовете на и кметства и кметът на общината инж. Емануил Манолов положиха клетва да работят в интерес на гражданите. Те получиха клетвените си листове от председателя на Общинската избирателна комисия Лидия Чингарска, а негово благоговенство архиерейски наместник отец Димитър благослови местната управа и гражданите за здраве и успешен мандат.

Областният управител Ивайло Здравков поздрави избраниците с резултатите им и подчерта, че клетвата им в негово присъствие е израз на протегната ръка от страна на държавата към управлението на община Павликени.

 

Под негово ръководство клетва положиха последователно общинските съветници, управниците на населените места и кметът на общината инж. Емануил Манолов, който започва четвъртия си мандат. Той получи от областния управител поздравителен адрес със заръката да работи и занапред отговорно в диалог и разбирателство с жителите на общината.

 

В словото си инж. Манолов благодари за доверието и призна, че следващите четири години ще бъдат трудни:

„Започваме мандата с пожеланието да си върнем човечността. В тази зала се кове местното законодателство, а през последните 12 години ни е водила само истината. Така ще продължим и занапред. Тук е мястото за диалог и консенсус. Избирателят ни показа, че нито един от политическите субекти няма абсолютно мнозинство, така че всяка идея от тук нататък ще трябва да приемаме в съгласие. Това изисква от нас мъдрост, далновидност, да говорим помежду си и да проявяваме толерантност. Когато влезете тук сте политици с отговорности и поставяте най-високо мисълта как Павликенския край да бъде още по-добро място за живот, което ни обединява“, изтъкна инж. Манолов.

 

Областният управител Ивайло Здравков също се обърна към местните избраници. Той ги призова за градят доверието и уважението на избирателите си, да спазват поетите ангажименти пред тях, да повишат авторитета на институциите и да уважават опонентите си.

„Бъдете в диалог с гражданите и докажете, че във ваше лице са направили правилния избор. Успешна работа“, пожела Ивайло Здравков.

 

След словото си той даде думата на доайена сред общинските съветници Димитър Трифонов. Той откри първото заседание за избор на председател на новия Общински съвет. Бяха направени две предложения – за досегашния председател Христо Кавалски и за Венцислав Георгиев. Христо Кавалски благодари за доверието и в знак на консенсусна работа си направи отвод. Последва тайно гласуване, а тричленна комисия по избора определи за председател на местния парламент Венцислав Георгиев, който бе избран с 13 гласа „за“ от всички 21 съветници.