Областта е готова да посрещне зимата, стана ясно на заседание на Областния съвет по сигурност, свикано от областния управител Ивайло Здравков. В него участваха представители на институции и на десетте общини, които информираха за подготовката за сезона.

 

Директорът на Областно пътно управление инж. Венцислав Ангелов информира, че от тази нощ е въведено зимното поддържане в областта. По всички пунктове има налични пясък и сол, както и 70 т. химични вещества като помощно средство за обработка на настилките. За зимното поддържане е сключен договор с фирма „Пътни строежи“. Нужните за целия период инертни материали са 13 200 тона, като от тях половината количество се намира в асфалтовите бази в Шереметя и Русаля. В следващите няколко дни и останалите ще бъдат налични.

Инж. Ангелов и Ивайло Здравков апелираха водачите да бъдат подготвени за преминаване през Прохода на Републиката и участъка Елена – Твърдица. Те предупредиха, че  при усложняване предварително ще бъдат затваряни за опесъчаване  проблемни участъци в рамките на два до три часа, за да се избегнат по-сериозни инциденти.

Представителите на Пътна полиция, РД ПБЗН, РЗИ, РУО и на другите институции увериха, че също са в готовност за предстоящия зимен сезон.

От заседанието стана ясно, че община В. Търново има договор с „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” EООД  за снегопочистване и зимно поддържане на улиците в града. Осигурени са 500 т. пясък и 100 т. промишлена сол, като предстои доставката на още 500 т. пясък. Фирмата разполага с 10 снегоринни машини, включително 2 комбинирани с пясъко -разпръсквателни устройства; 8 пясъкоразпръсквача; 2 фадроми, 2 комбинирани трактори със снегоринни устройства; три 20 тонни самосвални камиони за извозване на сняг. При нужда е планирано привеждане на още 1 малък снегорин за снегопочистване на тесни улици, както и на 1 бобкат.

Снегопочистването на тротоарите, спирките и стълбите в града ще се извършва ръчно и машинно от ОП “Зелени системи”.

С приоритет ще се почистват: централна градска част, І-ви район, ІІ-ри район, териториите около здравните заведения, около детските градини и училища във В. Търново. Детските и социални заведения, както и училищата в общината са готови да посрещнат сезона.

За община Лясковец е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа. Евентуално закъсали и бедстващи хора ще се настаняват във “Ваканционно селище – Манастира” – гр. Лясковец, а моторните превозни средства в района на бензиностанция “Лукойл”- гр. Лясковец.

 ВиК мрежите и съоръжения  район Лясковец са в добро състояние. Възникващите аварии се отстраняват своевременно без забавяне. Извършена е промивка на резервоарите за питейна вода и водоснабдителните мрежи. ВиК мрежите и съоръжения в район Лясковец са подготвени за експлоатация при зимни условия.   На територията на Общината са базирани 6 екипа, съставени от 12 монтьора и един отговорник, които са в готовност за отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа и съоръжения. Осигурен е необходимия авариен резерв от основните видове материали и съоръжения. Детските заведения са осигурени с горива, храна и извозване.

Извозването на учениците от и до населените места  се извършва от фирма “Пътнически превози – Бъчварови” ООД.

 Община Свищов е предприела мерки за недопускане на затваряне на пътни участъци от републиканската пътна мрежа. Почистени са крайпътните ивици от дървета и храсти по направленията: Кантона на път ІІІ-407 – с. Хаджидимитрово; с. Овча могила – с. Драгомирово. Основно почистване на крайпътната ивица от наносни земни маси, дървата и храсти е направено в участъците с. Овча могила – с. Морава и с. Овча могила – с. Червена. Кметовете на населени места Морава, Овча могила и Драгомирово ще следят за състоянието на язовирите общинска собственост на тяхна територия. От последната проверка на компетентните органи не са констатирани съществени нарушения по експлоатацията на язовирите и подготовката им за работа при зимни условия.

Община Горна Оряховица има утвърден План за действие при усложнена зимна обстановка. До момента са извършени следните дейности: пожарните автомобили на оперативно дежурство са подготвени за работа при зимни условия; направени са съвместни проверки със служители на АПИ на опорните пунктове за снегопочистване; актуализирани са списъците с лежащо болни, трудно подвижни и подлежащи на хемодиализа граждани. Подготвени са оперативни карти за извеждане от жилищата на тези хора при необходимост; съвместно с ВиК „Йовковци“ са зазимени всички хидранти на територията на общината. По въздушните електропроводи са направени просеки 15 дка, подменена е 9840 м въздушна мрежа ниско напрежение, както и 24 бр. стълбове. Инспектирани са всички трансформаторни постове на територията на общината. Базирани са 12 екипа съставени от 24 монтьора, шофьор на специализиран транспорт и лаборатория за откриване на кабелни повреди, разделени териториално на 2 участъка. За отстраняване на авариите в извънработно време има 2 екипа на 24 часово дежурство. Екипите са оборудвани с 14 автомобила, от които 9 с повишена проходимост, оборудвани с необходимите инструменти и резервни части. Личният състав е снабден със зимно работно облекло, обувки и лични предпазни средства.

Уличната мрежа в Горна Оряховица ще се почиства от ОП „ППИО”. То е осигурило 105 т пясък и 139 т. техническа сол. При почистване на улиците в населените места ще има разположени общо 7 снегорина и за това са предвидени 122 688 лв.

Община Стражица също е създала организация за работа при  зимни условия. Уличната мрежа в града ще се почиства от фирма „МОНИ – 99“ ЕООД  с багер, три трактора, три Зил-а, а опесъчаването  ще се извършва от два песъкара с гребло. За опесъчаване към момента са осигурени  180 т. пясък и 25 т. сол. При необходимост ще бъдат набавени допълнителни количества. Тротоарите  и алеите в града ще се почистват с мини снегорин LS 30 . За зимно поддържане и  почистване на  тротоарите  в града и населените места ще бъдат използвани  10 човека –аварийни дейности и 180 човека, които са на социално подпомагане и отработват 10 дена.

186 трафопоста са подготвени за зимата и е извършена  профилактика на 255 км. мрежа. Изградени са пет аварийни групи за отстраняване  на възникналите аварии на територията на общината. При усложнена обстановка ще се търси съдействие от група спасителни дейности Г. Оряховица.

Екипите на РС „ПБЗН” и ЦСМП-Стражица имат готовност за действие при зимни условия. При силни снегонавявания, при възникване на проблеми с извозването на тежко болни, пациенти на хемодиализа, родилки  ще се търси високопроходима, специализирана техника от РД ПБЗН В. Търново. Община Стражица разполага с 99 800 лв.  за изпълнение  мероприятията по зимно поддържане и снегопочистване.

 

Община Сухиндол има подписан договор за почистването на общинската пътна мрежа с обща дължина – 22,150 км., както и договор за третокласен път III-403 в границите на гр. Сухиндол с обща дължина – 3,6 км. За снегопочистването на улиците в село Красно Градище, с. Горско Косово, с. Бяла Река, и с. Горско Калугерово предстои подписване на договор. Снегопочистването в село Коевци ще се извърши от „Ловико Агротрейд“ ЕООД, а в град Сухиндол ще се извършва от собствен трактор на общината.

 

В Община Златарица е актуализиран списъкът с хронично болни лица – на хемодиализа с техните придружители по населените места, с цел реагиране при екстремална евакуация. Изготвено е маршрутно разписание по дни и часове за движение на училищните автобуси на трите училища, които имат микробуси и автобуси превозващи ученици в общината.

С цел запасяване на населението със стоки от първа необходимост (брашно, захар, олио, газ, свещи) магазините по селата са снабдени със същите, които периодично ще бъдат допълнително зареждани при изчерпване на наличните количествата. Изготвен е график съвместно със „Славянка“ ЕАД за доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти по дни и часове в населени места в община Златарица, в които не функционират търговски обекти. Снегопочистването на уличната мрежа в града, както и в с. Равново, с. Дедина, с. Дединци и с. Разсоха и на общински пътища ще се извършва от Звено за социални услуги и други дейности при общината със собствени сили, средства и техника. Кметството разполага с два специални автомобила със снегоринни устройства и песакари, както и багер JСB със снегоринно устройство.

Общината е в процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за снегопочистване на уличните мрежи в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Чешма, с. Росно, с. Долно Шивачево, с. Калайджии, с. Резач, с. Средно село и с. Дълги припек и за снегопочистване  на общинската пътна мрежа.

Община Златарица е закупила и в момента са налични в закрит склад: техническа сол – общо 49 740 кг. И пясък – общо 64 980 кг.

Кметството разполага с 134 100 лв. за подготовка за зимата и  за допълнителни разходи за аварийно-възстановителни работи.

Община Елена  е сключила договор за доставка на газьол за промишлени нужди, дървесни пелети и дърва за огрев. Извършено е зареждане с необходимите количества за нормална работа на училища, детски градини, социални заведения и учреждения. Актуализиран е списъкът с населените места, в които живеят хронично болни (хемодиализа), с техните придружители за екстремална евакуация при нужда. Със заповеди е определено маршрутно разписание, по дни и часове, за движение на училищните автобуси на трите училища, превозващи ученици в общината.

За настаняване на закъсали хора от други населени места е определена „Туристическа спалня” в град Елена, а за домуване на МПС е определен площад „Иларион Макариополски”. С цел запасяване на населението със стоки от първа необходимост (брашно, захар, олио, газ, свещи) магазините по селата са снабдени със същите, като при изчерпване на наличните количествата периодично ще бъдат зареждани. Изготвен е график от РПК гр. Елена за доставка на хляб и хлебни изделия по дни и часове до населените места. Снегопочистването на уличната пътна мрежа в града ще се извършва от ОП „Благоустрояване“. Общината разполага с два специализирани автомобила Мерцедес „УНИМОГ“ със снегоринни устройства и лентов песъкар (на единия), и Трактор ТК 80 със снегоринно устройство.

Община Павликени разполага със 120 т. сол и 120т. пясък за опесъчаване на улици в града, като два тона от солта ще бъде разпределена по читалища, детски градини, пенсионерски клубове и др. в цялата община. Сключен е договор с фирма „Пътни строежи-Велико Търново“ АД за снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа -96,8км. и част от улиците в града. Предстои сключване на догори за снегопочистване по населените места в общината с местните кооперации и арендатори. Общинско предприятие БКС разполага с 6 машини със снегоринни уредби, като една от тях е и пясъкоразхвъркач, един багер и два булдозера.

В Общината са извършени текущи ремонти на пътните настилки. Възстановени са повредени и липсващи пътни знаци.  За подготовка на общинските пътища и тяхната поддръжка има договор, който предвижда профилиране на банкети, оформяне на пътни окопи и изкопи, запълване на единични дупки на настилката със студена асфалтова смес, запълване на пукнатини с битумна емулсия.

Освен това дигите и язовирните стени са в изправно състояние. Извършени  са необходимите и неотложни ремонти на учебните и детските  заведения, осигурен е необходимия транспорт. В училищата и детските градини е извършена профилактика на отоплителните инсталации и системи, които са приведени в пълна готовност за работа. Създадена е организация от страна на директорите за преминаване на парното към постоянен режим на работа при рязко спадане на температурите и опасност от замръзване. Организирано е  снабдяване с хранителни продукти и горива на детски, учебни,  социални и други административни обекти на територията на общината. В случай на усложнена зимна обстановка общината има готовност да извърши снабдяване с продукти от първа необходимост и лекарства нуждаещото се население.