Областните приоритети в Националната карта за социални услуги бяха обсъдени на работна среща в Гербовата зала на Областна администрация. Заседанието бе водено от областния управител Ивайло Здравков и на него присъстваха Анжела Досева – директор на РД „Социално подпомагане“, представители на ресорните дирекции в кметствата и експерти от десетте общини.

Те коментираха видовете социални услуги в региона, необходимостта от разкриването на нови и текущи въпроси при въвеждането им.

До 9-ти ноември тази година представителите на общинските администрации ще трябва да изпратят становищата си относно предстоящите за разкриване социални услуги на областно ниво.