Областният управител Ивайло Здравков уважи Тържественото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по случай Деня на народните будители. Той изпрати поздравителен адрес до ректора проф. д-р Димитър Димитров, Академичното ръководство, преподавателите и студентите.

В него се казва:

„Вече 60 години Великотърновският университет заема важно място сред съвременните български институции – будители, които изграждат, съхраняват и разпространяват знание и просвещение. Пожелавам здраве, любознателност и будност!“

Тържественото събрание се проведе в аулата на университета. Сред официалните гости бяха още евродепутатът Илхан Кючюк, който също е възпитаник на Великотърновската Алма – матер, заместник кметът на Велико Търново проф. д-р Георги Камарашев, д-р Николай Дойнов, който е заслужил читалищен деятел и председател на Съюза на народните читалища и др.

Приветствие по повод Деня на народните  будители отправи ректорът на ВТУ, а заместник ректорът по научноизследователската и художественотворческата дейност проф. д-р Николай Кънев, който е и декан на Историческия факултет, изнесе слово за празника.

Празникът продължи с връчване на грамоти на преподавателите, които са повишени в научна степен и академична длъжност за последната година.