Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации реши единодушно заболелите от инфлуенца кокошки – носачки, които се отглеждат в животновъден обект в Дебелец, да бъдат умъртвени принудително по хуманен начин. Труповете на птиците ще бъдат загробени на най-близкото възможно място до обекта – два съседни терена в землището на град Дебелец.

За целта областният управител Ивайло Здравков разпореди комисия от експерти, председателствана от заместник кмета на Община В. Търново проф. Георги Камарашев, да извърши проверка на място. След извършената инспекция в рамките на обедните часове, представителите на всички институции дадоха положително становище за терените. Беше уточнено, че в близост да тях съществува безоточна негативна форма на релефа, но при разполагане на траншеите възможно по-далеч от нея и използването на надеждна хидроизолация, терените са подходящи.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов информира , че всички дейности, свързани с умъртвяването и загробването ще се документират с протоколи, ще се използват водонепропускливи багове, ще се изгради ограда и ще поставят указателни табели. Цялата охрана, както и нужната организация по безопасността на процеса, ще обезпечи Областната дирекция на МВР, подчерта по време на заседанието на епизоотичната комисия директорът старши комисар Димитър Машов. От своя страна областният управител Ивайло Здравков изисква до приключване на дейността по загробване ежедневно по два пъти да се докладва за извършените дейности от Областната дирекция по безопасност на храните.

По време на заседанието на областната епизоотична комисия стана ясно още, че предходният случай на заболяването инфлуенца по птиците в областта е от април тази година. Тогава бе регистриран птичи грип в домашно стопанство в с. Ново село, където са умъртвени около 20 птици.

Настоящият случай обаче касае голям промишлен обект с около 400 000 птици /кокошки – носачки/, включително и подрастващи птици.