Областният управител Ивайло Здравков проведе работна среща с министъра на образованието проф. д-р Галин Цоков. Двамата коментираха съвместни образователни инициативи за Великотърновска област.

Те посетиха Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по покана на  ректора проф. д-р Димитър Димитров и присъстваха на официалното откриване на Центъра по иновативни образователни технологии.

Центърът е създаден изцяло с държавни средства по Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи учители“. Програмата е на Министерството на образованието и науката.

След откриване на Центъра, който е третият в страната, във ВТУ се проведе семинар по  въпросите на дигиталната трансформация в обучението на бъдещи учители.