Във връзка с извършен анализ на потребностите на областно ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработено от Агенцията за социално подпомагане предложение за Национална карта на социалните услуги, Областен управител организира публично обсъждане.

 

Обсъждането ще се проведе в рамките на следващите 30 дни.

Заинтересованите страни могат да подават предложения, становища, препоръки и мнения на e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg, или в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация във Велико Търново, или чрез пощенски оператор на адрес: гр. Велико Търново, ПЛ. „Център“ 2

 

Анализът и предложението за Национална карта на социалните услуги са достъпни на интернет-страницата на Областна администрация Велико Търново в раздел: „Документи“, подраздел: „Проекти на документи за обществено обсъждане“.

Проекти на документи за обществено обсъждане