Областният управител Ивайло Здравков проведе работна среща с изпълнителния директор на „Топлофикация – ВТ“ АД инж. Александър Димитров. Двамата разговаряха за дейността и развитието на дружеството с цел подобряване на предоставяната за абонатите услуга.

Инж. Димитров представи инвестиционната политика на „Топлофикация-ВТ“ АД и съобщи, че в ново оборудване са инвестирани над 2 млн. лв. В ремонтни дейности по топлопреносната мрежа само това лято са вложени над 500 000 лв., за да се намали риска от аварии.

Той допълни, че наличните мощности на „Топлофикация-ВТ“ АД имат възможност да захранват с топлинна енергия всичките над 3000 абонати като потенциалът на топлоцентралата е много по-голям.

„Топлинната енергия от „Топлофикация“ остава една от най-сигурните като цена и предвидимост. Цената на парното за великотърновци не се е променяла през последните 2 години и в момента е 8 лева за кубик“, подчерта инж. Димитров.

Изпълнителният директор информира областния управител Ивайло Здравков, че в инвестиционната програма на дружеството е предвидено  да се извърши енергиен одит на абонатната станция на сградата на Областната управа и тъй като съоръжението е остаряло, през идната година ще бъде сменено с ново. Освен това чрез новите технологии може да се внедри и система за климатизация на помещенията.

„В сградата има 12 ползватели и е важно да се вземе съгласието на всички. Добре ще е да се подобри топлодаването и чрез подмяна на старата инсталация. Предлагам експерти от двете институции да обсъдят възможностите за реализирането на тази идея за енергийна ефективност“, заяви Ивайло Здравков.

Областният управител и изпълнителният директор на „Топлофикация-ВТ“ АД се договориха за сътрудничество на двете институции при разработването на важни проекти.

„Подкрепям всяко нещо, което може да подобри условията на живот и комфорт на хората“, каза в заключение областният управител Ивайло Здравков.