Областният управител Ивайло Здравков проведе работна среща с кмета на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България д-р инж. Даниел Панов.

Двамата коментираха взаимодействието и координацията между държавната и местната власти, както и техническото обезпечаване на предстоящите местни избори, които са насрочени за 29 октомври тази година.

Областният управител Ивайло Здравков постави въпроса с подхода към сградата на Областната администрация. Ежедневно тя се посещава от стотици жители на Великотърновска област, тъй като в нея са разположени още няколко институции, които обслужват гражданите от десетте общини в региона.

На срещата бе коментирана темата за т. нар. Присовски завои, както и проекта за Северния пътен възел.

Областният управител Ивайло Здравков информира, че за пътното съоръжение РИОСВ е дала становище, че обектът трябва да мине процедура по ОВОС, което ще забави процеса по изпълнението му. Припомняме, че идеята е Северният пътен възел да изнесе трафика от Арбанаси и Велико Търново по посока Русе, Габрово и крайните квартали на болярския град.

Що се отнася до Присовските завои – вече е избрано идейното трасе на естакадата, както и вариант за идейния проект. Направени са пълни инженерно-геоложки проучвания с ПУП и парцеларен план, а в момента текат съгласувателни процедури с „Басейнова дирекция“ Плевен и останалите институции.