Кръгла маса на тема „Превенция на домашното насилие и координация между институциите при осъществяване на закрила“ се проведе в Гербовата зала на Областна администрация във Велико Търново. Форумът бе по инициатива на областния управител Ивайло Здравков, който бе модератор. На срещата присъстваха заместникът му Валентин Михайлов, директорът на ОД МВР старши комисар Димитър Машов, представители на институциите, които имат отношение към проблема, както и експерти от областна и общински администрации. Съдът и Прокуратурата не изпратиха представители.

Като резултат от срещата бе решено да бъде създаден координационен механизъм на областно ниво за превенция и справяне с агресията с акцент домашното насилие. Той ще заседава регулярно, ще има и обучения на заинтересовани лица. Обмисля се и възможността към Областна администрация да има специален координатор, който при постъпили сигнали за насилие ще ги насочва към съответните институции.

Кръглата маса започна с експозе от областния управител. По думите на Ивайло Здравков основната идея на форума е да се набележат възможностите за превенция и конкретните действия, като се следват и основните мерки на правителството, които бяха обявени преди дни.

Инспектор Боян Бартолов от ОДМВР направи мултимедийна презентация на мястото и ролята на полицията в превенцията на домашно насилие. От нея стана ясно, че за първото полугодие на 2023 г. получените заповеди за защита от домашно насилие в областта са 121. Касае се за 98 жени, жертви на домашно насилие, 3 деца и 10 мъже. Издадени са 75 заповеди за незабавна защита и 46 заповеди за защита.

От „Център“ Мария гр. Горна Оряховица посочиха, че през миналата година са работили по 135 сигнала за домашно насилие. В програмата за превенция на центъра са преминали над 300 ученици, проведени са обучения на полицейски служители, социални работници, педагози, магистрати и здравни медиатори.

От катедра „Психология“ на ВТУ изтъкнаха, че имат разработена Национална карта на домашното насилие, която ще бъде полезна в работата на бъдещия регионален координационен механизъм.

Своя опит в превенцията и осигуряването на закрила споделиха представителите на кризисните центрове в областта, експертите от Агенция социално подпомагане и Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.