Областният управител Ивайло Здравков представи заместника си Валентин Михайлов. Той е назначен със заповед №370 от трети август тази година на Министерски съвет.

Валентин Михайлов е роден на 24.03.1975 г. във Велико Търново. Завършил е Техникум по електроника „Александър С. Попов“ , магистър по икономика в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов и магистър по право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има управленски и административен опит. Работил е предимно в частния сектор, както и като експерт в Областна дирекция на  Държавен фонд „Земеделие“ Велико Търново. Семеен с двама сина.

Заместник областният управител Валентин Михайлов ще отговаря за ресорите: земеделие и гори; заетост, безработица и социални дейности; противодействие на корупцията; здравословни и безопасни условия на труд; екология и опазване на околната среда; транспорт; устройство на територията.