Областният управител инж. Георги Гугучков, кметът на община Златарица Михаил Ганев, заместникът му Денчо Тодоров и председателят на Общинския съвет Стефан Бранзелов направиха първа копка на зона за отдих и „Многофункционален спортен комплекс“. Обектът ще бъде изграден в местността „Черничките“ в Златарица, а двата му етапа са на стойност 577 208 лв. Средствата са отпуснати от Министерството на спорта.

Проектът предвижда изграждане на: тенис на маса, комбинирано спортно игрище за мини футбол, волейбол и баскетбол, две зони за фитнес на открито, детски площадки, зони за отдих, алейна мрежа, като обектът ще бъде изграден на 4 етапа.  Първи етап обхваща дейности по изграждане на зони за рекреация и две зони за фитнес на открито. Втори етап обхваща дейности по изграждане на комбинирано спортно игрище за мини футбол, волейбол и баскетбол, зона за зрители, с места за хора с увреждания, зона за тенис на маса и обществена тоалетна. Строител на комплекса, е БИЛДМАСИВ ЕООД. Срокът на изпълнение на СМР е 119 календарни дни.

Чрез предоставената подкрепа, ще бъде подобрена спортната инфраструктура в община Златарица. С осъществяването на проекта, ще се подобри качеството на живот на местното население, чрез предоставяне на нови възможности за спорт и отдих на открито. Реализирането му, ще допринесе за създаването на нови социални контакти, ще се насърчи социалното приобщаване. Ще се модернизира града и ще стане по- привлекателен за живеене, което от своя страна води до подобряване на икономическото развитие. Ще се постигне трайно положително въздействие върху околната среда. Екологичният ефект от изпълнението на проекта ще е изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, ще бъде разширена и запазена съществуващата еко система в района на многофункционалния спортен комплекс.

„Нека ни върви по вода при изграждането не само на това съоръжение, но и при осъществяване на всички бъдещи инфраструктурни начинания“, каза кметът на община Златарица Михаил Ганев.

Областният управител инж. Георги Гугучков пожела безаварийно и качествено строителство.