В Областна администрация Велико Търново продължава процедурата по изплащане на обезщетенията на правоимащи лица във връзка с отчуждени недвижими имоти за изграждане на обект АМ „Хемус“, включени в обхвата на две решения на Министерски съвет, съобщи областният управител инж. Георги Гугучков.

Той припомни, че първото решение №794 е за Лот Vот месец ноември 2021 г. и обхваща имоти в землищата на гр. Сухиндол, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово. Непотърсените при Агенция „Пътна инфраструктура“ обезщетения са преведени по сметката на Областна администрация, като сумата възлиза на 1 419 982,00 лв. За тази отсечка на магистралата изплащанията започнаха през месец юли миналата година, а до настоящия  момент са изплатени 665 764, 51 лв.

Второто решение на Министерски съвет №211 е от месец април 2022 г. и се отнася за Лот VI. В него са включени имоти, попадащи в землищата на гр. Павликени, с. Стефан Стамболово, с. Полски Сеновец. Средствата бяха превеждани поетапно от страна на инвеститора на обекта Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата им стойност, включително след изменение на отчуждителния акт при проведени съдебни процедури, е в размер на 3 138 098,50 лв., а изплащанията стартираха през месец март тази година. До момента за тази отсечка на магистралата са изплатени 930 035,83 лв.

По думите на областният управител инж. Гугучков комисиите, които разглеждат подадените заявления за изплащане на парични суми, продължават своята работа. Служителите на администрацията оказват пълно съдействие на заявителите. При необходимост се събира допълнителна информация, доказваща правото на заявител да получи съответното обезщетение. В тази връзка през месец февруари т. г. експерти от Областна администрация Велико Търново организираха изнесени приемни в общините Сухиндол, Полски Тръмбеш и Павликени.

Областният управител прикани правоимащите, които все още не са потърсили обезщетенията си, за повече активност.