Над 50 студенти, които са втори курс в специалност „право“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ започнаха задължителната си учебна практика в Областна администрация Велико Търново. Стажът им ще е едноседмичен и се ръководи от асистентите Йоана Иванова и Радослав Димитров.

Младите хора бяха посрещнати от областния управител инж. Георги Гугучков. Той им разясни правомощията, отговорностите и компетенциите на областните управители като акцентира на работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областите и взаимодействието им с местната власт.

В детайли за дейността и структурата на Областна администрация Велико Търново пред студентите говориха още главният секретар Патя Райкова и директорите на дирекции – Людмила Бояджиева и Милена Павлова.