Работна среща между представители на десетте общини във Великотърновска област и Служба „Геодезия, картография и кадастър“ се проведе в Гербовата зала на Областна администрация във Велико Търново.

 

Заседанието бе свикано от областния управител инж. Георги Гугучков и в него участваха още заместникът му Станислав Николов, главният секретар Петя Райкова, директорите на дирекции и експерти от Областна администрация.

 

По време на срещата бяха коментирани актуални теми, свързани с управлението и разпореждането на имоти общинска собственост. Експертите споделиха примери от практиката си и обмениха опит.