Заместник областният управител Станислав Николов бе гост на форум „Процеси и явления“ в природата, който се проведе за втора поредна година в Регионалното управление на образованието във Велико Търново. В събитието участваха ученици от V и VI клас от девет училища от Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица и село Морава.

Децата демонстрираха свои опити и проекти в областта на природните  науки. Те показаха как изригва вулкан, как течностите се превръщат в гигантски блестящи молекули, кръговрата на водата в природата, ефекта на тиндал в природата и лабораторията, как се пречиства вода чрез активен въглен, какъв е пътят на чугуна от земните недра до приложението му и много други интересни познания и опити.

Форумът бе открит от инж. Розалия Личева – началник на РУО във Велико Търново. Специален поздрав от името на областния управител инж. Георги Гугучков и от свое име към талантливите ученици отправи заместник областният управител Станислав Николов:

„Познаването на процесите и явленията в природата и овладяването на природните науки и ключ към това да се превърнете в умни, образовани, мислещи и успешни личности. Нещо повече, професиите, в които има най-голям ръст на доходите, най-добри възможности за кариерно развитие и професионална реализация, са имено тези, свързани със задълбоченото изучаване на природните науки. Сигурен съм, че в изработването на проектите сте вложили много въображение, знания, усърдие и желание. Пожелавам ви да съхраните импулса, зареждащ ви с интерес към природните явления и процеси и да го надграждате с още много знания! Само така бъдещето ще ви принадлежи, а вие ще сте подготвени за неговите предизвикателства“, каза заместник областният управител Станислав Николов.