17-годишните ученици Елена Велчева и Даниел Димитров заеха длъжността областен управител на Великотърновска област като част от инициативата „Мениджър за един ден“ по договор между Областна администрация и Джуниър Ачийвмънт България.

Двете институции за пореден път обединиха усилията си за популяризиране и развитие на възможностите за сътрудничество между бизнеса и образованието, и включването на „учене чрез практика” в обучението по бизнес, икономика и предприемачество за всички млади хора в България.

Елена Велчева е ученичка в 11 клас със специалност „Съдебна администрация“ в СПГИ „Д-р Петър Аладжов“ във Велико Търново. Тя притежава добри комуникационни умения и бърза адаптивност. Има добра способност на организация и работа в екип, а в свободното си време обича да пътува и да опознава нови места и култури. Освен това снима и пише, като е носител на специалната награда в конкурс за литературно есе на тема: „Моят Левски“, организиран от община Велико Търново.

Даниел Димитров е ученик в ПГЛПИ „Атанас Буров“ в Горна Оряховица. Той се обучава в направление „Експлоатацията на автомобилния транспорт. Изучава английски, немски и руски езици. Определя се като трудолюбив, с високо ниво на сръчност, богата обща и професионална култура, притежава умение за работа в екип и изпълняващ ръководни роли.

Младите хора прекараха деня си в Областна администрация Велико Търново. Те имаха делови разговор с областния управител инж. Георги Гугучков. На него присъстваха заместникът му Станислав Николов, главният секретар Петя Райкова, директорите на дирекции и експерти от държавната институция. На срещата им бе разяснена ролята на администрацията на регионално ниво, дейността и отговорностите, които произтичат от нея, както и правомощията на областния управител.

След края на задълженията си Елена Велчева и Даниел Димитров получиха от областният управител инж. Георги Гугучков грамоти, удостоверяващи участието им в програмата „Мениджър за един“.

01:34 / 06:14