Областният управител инж. Георги Гугучков участва в конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“. Форумът се проведе в пресклуба на Българска телеграфна агенция във Велико Търново и на него бяха обсъдени постигнатите резултати и проблемите във Великотърновска област в програмния период 2014 – 2020 г., както и приоритетите в политиката на сближаване на Европейския съюз за новия програмен период до 2027 г.

В конференцията участваха още кметовете на общините Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Елена – инж. Емануил Манолов, Георги Чакъров, д-р Генчо Генчев и инж. Дилян Млъзев. В дискусията се включиха представители и на останалите общини от областта, както и ръководителят на Областния информационен център в старата столица Мариела Цонева.

Пред участниците инж. Георги Гугучков посочи, че Великотърновска област като част от Северен Централен район за планиране има устойчиви резултати от първия програмен период, тъй като сключените договори от европейските фондове са почти 1 500 на стойност над 355 млн. лв. По този показател нашият регион е втори след област Русе.

„Това е добра база, която трябва да се награди, а проектите да бъдат така разработени, че да се постигне основната им цел – социална и икономическа кохезия, както между отделните съставни части на областта, така и между Северна и Южна България, от която изоставаме по инфраструктура и стандарт. За нас приоритет и през следващия програмен период остава транспортната свързаност на областта и реализиране на големите инфраструктурни обекти АМ „Хемус“ и Високоскоростния път Русе – Велико Търново. Реализирането им означава повече инвестиции, повече туризъм и в крайна сметка по-добро качество на живот за гражданите“, посочи инж. Гугучков.

Мариела Цонева от Областния информационен център обобщи, че над 280 млн. лв. от инвестираните средства в областта по европроектите са безвъзмездна помощ. Договорите се изпълняват от над 1 000 бенефициента. По оперативни програми в първия период се отличава активността на бизнеса – над 106 млн. лв. са инвестициите основно по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ в областта са привлечени 38 млн. лв., по „Региони в растеж“, „Иновации и развитие“, „Околна среда“, „Програма за развитие на селските райони“ и т.н. основните бенефициенти са общинските администрации. По общини резултатите от първия програмен период са: 605 са договорите във Велико Търново, 187 в Горна Оряховица, 160 в Свищов, в Лясковец – 113, в Павликени – 100, в Стражица – 98, в Полски Тръмбеш – 84, Елена – 67, Златарица – 60 и Сухиндол – 17. 884 договора са сключили бизнессубектите в областта, което означава доста внушителен интерес, подчерта Цонева.

След нея говориха кметовете на общини, които споделиха и за някой проблеми. Управникът на Павликени инж. Манолов споели, че за последните 12 години в общината са инвестирани 156 млн. лв. по проекти, свързани с кохезионната политика на ЕС. По думите му обаче тази година е критична за приключване на проектите от стария период.

Кметът на Свищов д-р Генчев обобщи, че усилията на общината през миналия период са били насочени към важни икономически и социални проекти с акцент газифициране и подготвянето на индустриална зона. От началото на тази година администрацията е входирала 28 проектни предложения за енергийна ефективност на жилищни блокове по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Полски Тръмбеш е реализирала проекти за близо 11 млн. лв. до 2020 г., съобщи кметът Георги Чакъров. За следващия програмен период се очакват още около 15 млн. по шест програми. По думите му обаче сериозен проблем е несправедливостта към малките общини, които например не могат да участват в ОП „Региони в растеж“, а това е демотивиращо за местните администрации. Друга преча е мудността в работата на някой от програмите и разтегливите срокове.

За повече свобода и гъвкавост, и по-малко административни мерки през новия програмен период се обяви и кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев. Той обобщи, че община Елена работи по проект за модерна социална инфраструктура за близо 78 000 лв., както и по ОП „Околна среда“ за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци за 1,6 млн. лв.

Мариела Цонева, която ръководи европроектите в община Велико Търново настоя за прецизност при финансовите корекции, а представителят на Лясковец Йордан Николов отчете, че общината е реализирала пет проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони.

От община Златарица отчетоха, че един от големите европроекти през първия програмен период бе за реконструкция и рехабилитация на улици на стойност почти 1,9 млн. лв. По Плана за възстановяване и устойчивост администрацията кандидатства за изграждане на специализирана сграда за резидентна грижа за възрастни хора на стойност 5 млн. лв. Предстои реализирането на един от най-мащабните проекти по ПУДОС – изграждане на пречиствателна станция с довеждащ канализационен колектор за 3,5 млн. лв.

В конференцията участва и великотърновският предприемач Станислав Стоянов, чиято фирма е изпълнила два европроекта. По думите му ползите от европейските проекти за бизнеса са сериозни, а средствата от тях повишават конкурентоспособността и облагородяват жизнената среда. Стоянов също се обяви за намаляване административната тежест при процедурите и опростяване правилата за кандидатстване.